Exemple de confuzie paronimica

Arghezi (1956) “Sex UNIC” (în loc de sens UNIC), I. aceste confuzii se produc, de cele mai multe ori, din cauza necunoaşterii exacte a sensului parnimelor Care, uneori, pot avea sensuri apropiate, cum este cazul perechii fronton “Element de Arhitectură ESP deasupra unei intrări “– frontispiciu” faţada principala a unui edificiu “. Paronimul a imigra înseamnă “a Veni Într-o Ţară străină pentru a se stabili aici” (DEX). Dacă ne-am rezuma la criteriul formelle, AM pierde DIN vedere ideea că paronimele taiate o sursă de greşeli în limbă, deoarece asemănarea formală face ca Unii vorbitori să le confunde şi să le folosească unul în locul celuilalt. Mica diferenţă, de multe ori constând dintr-un singur sunet, creează confuzii între Aceste cuvinte, pentru că nu se ţine seama de sensurile şi de originea Lor. Paronimul iminent sont sensuri complet diferite: “care este Gata să soi producă, să se întâmple şi care nu se poate amâna sau Evita, fatitabil” (DEX). Alteori, ELE pot fi formate DIN exact aceleaşi sunete, a căror ordine este schtiñă, precum: antonimie – antinomie, covertă – corvetă, transparent – transperant. Mult mai rar poate fi supus atracţiei paronimice un cuvânt Arhaic sau régional Care a ajuns să fie înţeles Numai pe jumătate sau al cărui sens s-a pierdut: “ieşi, fetiţă, la portiţă,/că te-aşteaptă talion,/Cu Tichy şi frânghie,/Cu peană de ciocârlie. Altfel spus, paronimia generează confuzii mai ales în folosirea neologismelor rare şi, EVENTUELLE, recente, care au o formă neobişnuită pentru vorbitorul semicult sau insuficient instruit.

Atracţia paronimică este fenomenul prin care un paronim folosit mai frecvent în limbă, deci mai familier vorbitorului, îl “atrage” PE cel care este mai puţin cunoscut, substituindu-se acestuia DIN urmă. Există şi paronime Care diferă Atât prin rădăcină, Cât şi prin afixul adăugat acesteia. Atracţia paronimică este un aspect al etimologiei populare, FENOMEN Care constă în “modificarea formei unui cuvânt (récent intrat în limbă sau mai puţin cunoscut) Sub influenţa unui cuvânt mai cunoscut cu care prezintă asemănări de forma şi uneori de sens” (DEX). Facem observaţia că nu sunt paronime cuplurile formate DIN variante de pronunţare (pop.

About the Author